Baggrunden for efteruddannelsesindsatsen

Efteruddannelsen gør deltagerne klar til at arbejde med innovation og entreprenørskab i den almindelige undervisning og i særlige forløb. Samtidig får deltagerne og deres elever mulighed for at være med i konkurrencerne ”Projekt Edison” og ”Company Programme”.

 

Første forløb var i maj og august 2017. Her deltog over 30 personer, fortrinsvis lærere, på efteruddannelsen. De har som de første grønlandske lærere og undervisere nu bevis på, at de har gennemført en efteruddannelse i innovation og entreprenørskab, og nu er de i gang med at omsætte al den nye viden til entreprenørskabsundervisning i klasselokalerne.

 

Efteruddannelsen er en ny indsats, som Naalakkersuisut og Fonden for Entreprenørskab sammen har sat i gang for at fremme grønlandske børn og unges kompetencer inden for entreprenørskab, innovation og iværksætteri. Efteruddannelsen er en del af en større indsats for at fremme innovation og entreprenørskab i Grønland gennem undervisningssektoren.  

 

Entreprenørskabsundervisning lærer unge at tænke innovativt, se muligheder og omsætte ideer til handling. Forskning viser, at entreprenørskabsundervisning er med til at fremme iværksætterlysten blandt unge og samtidig bliver de gladere for at gå i skole.

 

Der vil blive udbudt et nyt efteruddannelsesforløb ultimo 2021. Så snart der er mere information om dette, vil det blive lagt op på siden her.