Vil du være med til at uddanne fremtidens entreprenører i Grønland?

Er du underviser og vil udvikle både dig selv og dine elever? Er du åben for at en ny måde at undervise på, så har du nu chancen.  I 2018 tilbyder Fonden for Entreprenørskab igen en efteruddannelse i Entreprenørskabsundervisning. Så vær med til at skabe fremtiden entreprenører i Grønland og meld dig til og del gerne dette med dine kollegaer. Eller skriv til os, hvis du har spørgsmål. Herunder står lidt mere om hvad vi tilbyder.

Introduktion

Verden, arbejdsmarked og samfund forandrer sig, og det gør kravene til uddannelser og unges kompetencer også. Børn og unge skal introduceres til at tænke innovativt, se muligheder og omsætte ideer til handling. Netop disse kompetencer er entreprenørskabsundervisning med til at fostre.

Det grønlandske selvstyre har oprettet en grønlandsk del af Fonden for Entreprenørskab, og der er indgået et samarbejde om igen at tilbyde et kursus til lærere og undervisere i Grønland. Efteruddannelsen skal give lærere og undervisere kompetencer til at arbejde med innovation og entreprenørskab som del af den daglige undervisning, og til at deltage i særlige entreprenørielle undervisningsforløb for elever og studerende.

 

Mål for efteruddannelsen

Deltagerne vil:

 •        Opnå en grundliggende teoretisk forståelse af entreprenørskab i undervisningen
 •        Have viden om entreprenørielle processer og værdiskabende projekter
 •        Kunne gennemføre længerevarende entreprenørielle undervisningsprocesser
 •        Have kendskab til Fonden for Entreprenørskabs programmer, materialer og udgivelser
 •        Være i stand til at udvikle og gennemføre undervisning der understøtter innovative og entreprenørielle kompetencer i egne fag
 •        Kunne reflektere over egen undervisningspraksis i relation til entreprenørskab

Om programmet

Efteruddannelsen forløber over 2 dage. Inden forløbet bør deltagerne sætte sig ind i de nævnte materialer og orientere sig på de førnævnte sider om Edison eller Company Programme. Der er lagt væk på en blanding af aktiviteter således at der indgår såvel teoretisk, praktisk og refleksivt arbejde. Langt den meste tid er afsat til aktive processer hvor underviserne, afprøver værktøjer og praksisformer, som kan medtages direkte i egen undervisning.

Målgruppe

Målgruppen for efteruddannelsen er lærere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne samt undervisere på videregående uddannelser. Herudover er kurset særligt relevant for undervisere på læreruddannelsen, og for lærerstuderende på 2-4. årgang.

Efteruddannelsen er ikke et iværksætterkursus, og fokus er på undervisning, pædagogik, didaktik og metoder. Det betyder at de fleste aktiviteter vil være irrelevante, hvis deltagerne ikke underviser i praksis eller kan relatere det til det.

Det er hensigtsmæssigt at der deltager mindst to deltagere fra hver skole/uddannelsesinstitution, og at ledere og deltagere på forhånd har aftalt hvad forventningerne til deltagerne er efter forløbets afslutning

Undervisere

Underviserne på efteruddannelsen kommer fra Fonden for Entreprenørskab har beskæftiget sig med entreprenørskabsundervisning og undervist elever, studerende – lærere og undervisere på alle niveauer gennem de seneste 6-7 år. Alle har ”kridt på fingrene” og har tidligere undervist på forskellige niveauer i uddannelsessystemet.

Netværk

Deltagerne vil indgå i et grønlandsk netværk for entreprenørskabsundervisere. Der er oprettet en lukket facebook-gruppe samt en fortegnelse over deltagere. Facebookgruppen anvendes til deling af materialer, refleksioner og inspiration.

Forpligtelse

De deltagende lærere vil være forpligtede på

 1.        at forberede sig som beskrevet i programmet
 2.        at deltage i efteruddannelsens 2 kursusdage
 3.        i eftersommeren 2018, at gennemføre et længerevarende entreprenørielt undervisningsforløb, som fører frem til, at deres elever kan deltage i et fælles arrangement i efteråret 2018.
 4.        at deltage i en efterfølgende evaluering af efteruddannelsen

Dato

Kurserne afvikles i Nuuk og i Sisimiut.

Nuuk - Ilisimatusarfik: Kursusdag 3.-4. september fra 9.00 - 15.30

Sisimiut: Kursusdag 6.-7. september fra 9.00 – 15.30.

Praktisk information

 •        Der er ingen kursusafgift.
 •        Forplejning betales af Fonden for Entreprenørskab
 •        Transport, evt. overnatning, og andre afledte omkostninger ved deltagelsen, skal deltagerne selv sørge for.

Certificering

Fonden udsteder et bevis for gennemførelse til deltagere der har gennemført efteruddannelsen og opfyldt de beskrevne forpligtelser.

Kontakt

http://gronland.ffe-ye.dk/

 

 

Georgine Graversen

Imikkoortortaqarfimmi Ingerlatsisoq - Regionsleder

+299 49 28 28   

Georgine@FFE-YE.dk

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat

Imaneq 32, 1 sal |  3900 Nuuk  |   http://gronland.ffe-ye.dk

Deltagelse ”Projekt Edison” og ”Company Programme”

Det er hensigten med efteruddannelsen, at deltagerne kvalificerer til at kunne deltage med deres elever og studerende i en af de ovennævnte konkurrencer.  Begge programmer bliver løbende tilpasset til grønlandske forhold. Elever i grundskolen kan deltage i Projekt Edison, og elever fra ungdoms- og videregående uddannelser kan deltage i Company Programme. Fonden for Entreprenørskab Grønland varetager afviklingen og organiseringen af finaledelen af programmerne. Det er, også i 2018, gratis at deltage i disse.