Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaats bestyrelse 2021

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat har netop afholdt foreningens årlige generalforsamling, og kigger tilbage på et år, der til trods for COVID19 har medført mange succesfulde tiltag i arbejdet med at implementere entreprenørskab på landets uddannelsesinstitutioner.

Den siddende bestyrelse på12 medlemmer fortsætter alle og bestyrelsen udvides med John Jakobsen fra GrønlandsBANKEN. Bestyrelsesformand, Jacob Nitter Sørensen, siger ”GrønlandsBANKEN indtager en central rolle i samfundet og vi ser frem til at byde John Jakobsen velkommen. John har en indgående indsigt i grønlandsk erhvervsliv og har i sit virke en god føling med potentialet for entreprenørskab i Grønland.

Fonden arbejder for at implementere entreprenørskab i undervisningen på de grønlandske skoler og uddannelsesinstitutioner, blandt andet ved at udvikle og udgive undervisningsmateriale og ved at være facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning. 

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra grønlandsk erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred repræsentation og interessevaretagelse i foreningens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland AS (formand)
 • Gitte Adler Reimer, Ilisimatusarfik
 • Thomas Tyt Mogensen, Konsulent
 • Marie Fleischer, Kommuneqarfik Sermersooq
 • Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Danmark 
 • Ivalo Rosing, Ilisimatusarfik 
 • Minik Gerstrøm, Usisaat A/S
 • Birthe Møller Therkildsen, IMAK 
 • Christian Wennecke, Innovation Greenland 
 • Juliane Henningsen, Qeqqata Kommunia 
 • Christian Keldsen, Sulisitsisut/Grønlands Erhverv
 • Jens K. Lyberth, Royal Greenland A/S
 • John Jakobsen, GrønlandsBanken

 

Tekst til billede

Fonden for Entreprenørskab-Kalaallit Nunaat’s bestyrelse: fra venstre Christian Wennecke fra Innovation Greenland, Marie Fleischer fra Kommuneqarfik Sermersooq, Thomas Tyt Mogensen som er Selvstændig konsulent, John Jakobsen fra GrønlandsBanken, Birthe Therkildsen fra IMAK, Gitte Adler Reimer fra Ilisimatusarfik, Minik Gertsrøm fra Usisaat Og Jacob Nitter Sørensen fra Air Greenland. På billedet mangler Juliane H. Heilmann fra Qeqqata Kommunea, Christian Keldsen fra Grønlands Erhverv, Ivalo Rosing fra Ilisimatusarfik og Jens K. Lyberth fra Royal Greenland