FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB KALAALLIT NUNAAT ER STARTET OG FORTSÆTTER ARBEJDET I 2018

Fonden for entreprenørskab er startet sit arbejde i Grønland og bygger organisationen op sten for sten for at skabe et godt fundament for at kunne understøtte unges kompetencer inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri både nu og i fremtiden.

2017 har været et vigtigt år med succeser og erfaringer og i 2018 nedsættes en bestyrelse, ligesom der er nu ansat en regionsleder og Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat har fået kontor i det nystartede kontorfællesskab ”Idé-fabrikken. Julie Rademacher er blevet regionsleder og udtaler:

”Det er vores klare mål at fremme entreprenørskab og skabe flere iværksættere fra ABC til PhD. Erfaring fra udlandet viser, at jo tidligere børn og unge møder entreprenørskab i undervisning – jo større effekt har det og jo flere iværksættere kan vi forvente at få i Grønland i fremtiden. Derfor er det rigtig vigtigt og spændende arbejde vi nu har sat i gang med masser af muligheder.”   

Efteruddannelse i entreprenørskabsundervisning og iværksætterfinale

I 2017 har Fonden for Entreprenørskab lavet første efteruddannelse af lærere, afholdt en stor iværksætter finale i Nuuk Center ”Arsarnerit Inuussuttai – Young Northern Lights”, hvor ca. 300 elever fra både 4.klasse, 7./8.klasse, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dette er sket i samarbejde med erhvervslivet, uddannelses- og interesseorganisationer.  

Fra Nuuk og next stop Sisimiut

Men arbejdet stopper ikke her. Fonden for Entreprenørskab udvikler sig uge for uge og udvider allerede aktiviteterne næste år fra Nuuk til også Sisimiut og møder både stor optimisme og opbakning i hele landet.

 

Det er vigtigt at Fonden for Entreprenørskab med de nye finanslovsmidler for 2018 at få skabt et godt fundament også bygge på med en sted ad gangen og i samarbejde med flere partnere og sponsorer fra erhvervslivet, uddannelser og interesseorganisationer at kunne skabe aktiviteter og muligheder for børn og unge i hele landet på sigt. Den nye regionsleder Julie Rademacher slutter:

”Vi glæder til arbejdet fremover og til at se endnu flere børn og unge blive motiveret til at følge deres drømme og udvikle hele samfundet. Det er jo nu vi sår de frø, som skal gro i fremtiden”  

 

Kontakt:

Georgine Graversen

Regionsleder

+299 49 28 28   | Georgine@ffe-ye.dk 

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat

Imaneq 32, 1 sal  |  3900 Nuuk  |  http://gronland.ffe-ye.dk/

 

 

”Fonden for Entreprenørskab Grønland understøtter unges kompetencer inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri.”