Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat har netop afholdt foreningens årlige generalforsamling

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat har netop afholdt foreningens årlige generalforsamling, og kigger tilbage på et år, med mange succesfulde tiltag i arbejdet med at implementere entreprenørskab på landets folkeskoler. 

Under generalforsamlingen, onsdag den 6. april 2022, kom der små ændringer i bestyrelsen, hvor 5 er gået af og 4 nye tiltrådt.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra grønlandsk erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred repræsentation og interessevaretagelse i foreningens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland AS (formand)
 • Britta Lohmann, Ilinniarfissuaq / Institut for læring (næstformand)
 • Thomas Tyt Mogensen, Konsulent
 • Marie Fleischer, Kommuneqarfik Sermersooq
 • Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Danmark 
 • Minik Gerstrøm, Usisaat A/S
 • Juliane Henningsen, Qeqqata Kommunia 
 • Christian Keldsen, Sulisitsisut/Grønlands Erhverv
 • John Jakobsen, GrønlandsBanken
 • Karsten Høy, Greenland Holding 
 • Masaana Egede, Royal Greenland A/S
 • Elna Heilmann, IMAK 

 

Vi siger mange tak til dem som er gået af og velkommen til de nye