17 sep 2020

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat styrker sin bestyrelse yderligere med nye bestyrelsesmedlemmer.

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat (FFE KN) er en privat erhvervsdrivende fond, som i 2017 startede arbejdet med at fremme innovation og entreprenørskab ved skoler og uddannelsesinstitutioner i Grønland. FFE har en vision om Grønland som iværksætternation. Mottoet er at skabe innovation og entreprenørskab fra ABC til PhD. 

Fonden arbejder for at implementere entreprenørskab i undervisningen  de grønlandske skoler og uddannelsesinstitutioner, bl.a. ved at udvikle og udgive undervisningsmateriale og ved at være facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.  

Fonden er baseret på en lokalt forankret bestyrelse og har i august 2020 fået to nye medlemmer; Jens K. Lyberth, Direktør for eksterne relationer og HR hos Royal Greenland og Christian Keldsen, der tiltræder som direktør i Grønlands Erhverv den 1. november.  

 

”Et stærkt erhvervsliv er en forudsætning for et stærkt og bæredygtigt samfund. Indsatsen med at styrke erhvervslivet starter tidligt – allerede i folkeskolen, og videns- og informationsdeling er en vigtig forudsætning for at få Grønlands unge til at overveje en fremtid i det private erhvervsliv” siger Christian Keldsen, der sammen med Jens K. Lyberth ser frem til at træde ind i det vigtige arbejde Fonden udfører i Grønland 

 

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutioner for at få en bred repræsentation og interessevaretagelse. Bestyrelsen er ulønnet. 

Alle i FFE KN sender en takke hilsen til Brian Buus Pedersen, Julia Pars og Mikael Thinghuus for deres tid og indsats i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland 

Gitte Adler Reimer, Ilisimatusarfik 

Thomas Tyt Mogensen, Bank Nordik  

Marie Fleischer, Kommuneqarfik Sermersooq 

Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Danmark  

Ivalo Rosing, Ilisimatusarfik  

Minik Gerstrøm, Usisaat  

Birthe Møller Therkildsen, IMAK  

Christian Wennecke, Innovation Greenland  

Juliane Henningsen, Qeqqata Kommunia  

Christian Keldsen, VisioboxSulisitsisut  

Jens K. Lyberth, Royal Greenland