Eksperimenter i Matematik

Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat udgiver undervisningsmaterialer til brug for faget Matematik i mellemtrinnet. 

Materialerne downloades nedenunder og de består af:

 

Lærervejledning 

Elevhæfte

Kopiark